Ondersteuning of zorg nodig?

Heb je ondersteuning nodig bij de zorg van een naaste? Of kun je zelf wel een helpende hand gebruiken? Denk aan onderwerpen als:

 • Durf om hulp te vragen
 • Eenzaamheid
 • Steuntje in de rug
 • Hulp bij aanvraag van voorzieningen
 • Ondersteuning van de gemeente
 • Cliëntondersteuning
 • Hulp en zorg bij chronische ziekte
 • Net uit het ziekenhuis
 • Wijkverpleging
 • Tijdelijk de zorg uit handen geven
 • Ouderenadviseur
 • Toenemende ouderdomsklachten
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Maaltijdservice
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Wet op de langdurige zorg
 • Mantelzorg
 • Palliatieve zorg
 • Vaccinaties

Voor meer informatie kijk op: