Kindermishandeling en huiselijk geweld

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. Wanneer dit niet lukt, zijn er verschillende instanties die ingeschakeld kunnen worden. Wat kan je doen bij?

  • Vermoedens van kindermishandeling
  • Signalen van kindermishandeling
  • Seksueel geweld
  • Ouderenmishandeling
  • Huiselijl geweld

Klik op onderstaande link voor meer informatie.