Gezin

Binnen het gezin kan je soms tegen vragen of problemen aanlopen. Hiervoor kun je altijd terecht bij Loes.nl of bij Sociaal plein Oldenzaal. Onderwerpen kunnen zijn:

  • Gedragsproblemen
  • Pubers en gevoel
  • Scheiden
  • Zorg- of omgangsregelingen
  • Broers en zussen met een beperking

Klik op deze link voor meer informatie.